Search This Blog

Thursday, March 1, 2012

'Haa'n yahi sach hai'

Kuchh dino ke liye khud ko zindagi ke dharre se alag kar lo...kinaare pe khade chup chap dekhte jao kya ho rha hai...aur....si rf aa'nsoo baha baha kar apna jee halka karte jao...magar ye mat bhoolna ki doosre kinaare per khada koi aur tumhare aa'nsoo ke har ek katre ko apne dil mein rakhta jaa rha hai....'Haa'n yahi sach hai'...........

No comments:

Post a Comment